preloader

Praca zdalna po zmianach w Kodeksie Pracy 2023.

Praca zdalna po zmianie przepisów w kodeksie pracy 2023

Jesteś gotowy na pracę zdalną? Rozwój technologii umożliwiający pracę online, która z uwagi na zdalne wykonywanie obowiązków zyskała na popularności – zobowiązuje przedsiębiorców do dostosowania swoich działań w zgodzie ze zmianami Kodeksu pracy – przepisy wejdą w życie już od 7 kwietnia 2023r. 

Nie skupimy się tutaj na wszystkich prawnych aspektach zagadnienia, a jedynie na tych najistotniejszych z punktu widzenia nowych przepisów nałożonych na pracodawcę, mających związek z pokrywaniem kosztów niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Ciekawostką jest bowiem fakt, że ustawa tego nie określa ani formy, ani sposobu – zobowiązując pracodawcę do samodzielnego ustalenia zasad w zakresie zwrotu kosztów pracy zdalnej. Wygodnie, nieprawdaż?

Pracodawco. Chcesz wiedzieć jak wybrać i rozliczyć laptopy w swojej firmie? Skontaktuj się z nami po gotowe rozwiązania, które dopasujemy indywidualnie do potrzeb Twojej firmy.

Pracodawca został zobowiązany do:

  • pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.
  • zapewnienia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, m.in. takich jak laptopy – niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.
  • zapewnienia pracownikowi instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, m.in. takich jak laptopy – niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokrycia niezbędnych kosztów związanych z instalacją, serwisem, konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.
  • pokrycia innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli zwrot takich kosztów ustalony z pracownikiem, regulaminowo lub w poleceniu.

Powiązany wpis