preloader

Marketplace droga od Sprzedawcy do Niewolnika

Marketplace sprzedawcy paltformy handlowe korporacje

Wpływ marketplace ( internetowych platform handlowych) na rosnące problemy sprzedawców – dlaczego często ten kanał sprzedaży nie jest dla wszystkich? Kto poza klientami na tym korzysta?

W dzisiejszym globalnym krajobrazie biznesowym, niektóre korporacje i platformy handlowe odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu gospodarki i sposobu prowadzenia działalności handlowej. Jednakże, wraz z ich wzrostem i dominacją, pojawiają się również coraz większe problemy dla sprzedawców.
Wiele firm działających na rynku detalicznym postanowiło oprzeć swoje modele biznesowe na sprzedaży za pośrednictwem marketplace.
Z jednej strony, taki model sprzedaży przynosi wiele korzyści kupującym, takich jak łatwiejszy dostęp do szerokiej gamy produktów i konkurencyjnych cen. Z drugiej strony jednak, coraz więcej sprzedawców zgłasza problemy związane z platformami, które kontrolują sposoby dystrybucji towarów i wprowadzają nowe zasady, które niekorzystnie wpływają na ich działalność.
W niniejszym artykule spojrzymy na niektóre z tych problemów i zastanowimy się, w jaki sposób platformy marketplace wpływają na sytuację i biznesy sprzedawców.

Sprzedawco. Masz dosyć walki o pozycje, ponoszenia z każdej strony kosztów na marketing, czujesz się zaganiany jak niewolnik na galerze? Może jest ktoś – kto w jednym miejscu doradzi w aspektach: sprzętu, oprogramowania, automatyzacji, integracji, biznesu, prawa i księgowości i optymalizacji biznesu? Pytanie nie kosztuje – sprawdź naszą wiedzę i doświadczenie i zyskaj przewagę konkurencyjną.

Nierównowaga w relacjach handlowych:
Największe platformy handlowe mają ogromne wpływy i kontrolę nad zasadami handlu. Często ustanawiają one warunki, które są korzystne dla nich samych, ale nie zawsze dla sprzedawców. Może to obejmować opłaty za korzystanie z platformy, nierówne warunki umów, czy arbitralne decyzje w sporach (np. dyskusjach, czatach z obsługą sprzedającego, itp.).
Oferowanie coraz większej ilości form dostawy, udzielanie błyskawicznych odpowiedzi na pytania i dyskusje zaczyna być frustrujące, gdy konkurują z Tobą centra logistyczne, sztaby ludzi i narzędzi automatycznych oraz indywidulane warunki dla większych partnerów, o których się nie dowiesz.
Wymagania dotyczące czasu realizacji zamówień stają się coraz bardziej wyśrubowane, co oznacza, że sprzedawcy muszą pracować w szybkim tempie, aby zapewnić natychmiastową wysyłkę. To może prowadzić do nieustannej presji, a nawet przekraczania granic zdrowia i pozytywnej motywacji sprzedawców.

Konkurencja i trudności z wyróżnieniem się:
Na popularnych platformach handlowych, liczba sprzedawców konkurujących o uwagę klientów jest ogromna. Dla mniejszych sprzedawców może być trudno wyróżnić się w tłumie i dotrzeć do odpowiednich odbiorców (oczywiście wszędzie możesz użyć odpłatnych narzędzi marketingowych).
Choć marketplace’y oferują różne narzędzia promocji produktów oraz elastyczny system opłat, to jednak większość sprzedawców zarabia zbyt mało, aby utrzymać swoją działalność na rynku. Wpływ na to ma między innymi konieczność własnego finansowania promocji, ciągłe zmiany w algorytmach wyszukiwania oraz niewystarczające informacje o rankingach sprzedawców.

Duże platformy handlowe często mają przewagę w zakresie zasobów finansowych, marketingowych i siły marki, co powoduje, że małym firmom trudno jest jest wtedy konkurować.
Marketplace’y często pod własną marką lub za pośrednictwem firm powiązanych kapitałowo same prowadzą sprzedaż produktów – czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, np. w kontekście: dostępności do danych, analiz i kontroli nad algorytmami ofert?

Sytuacja bowiem zaczyna wyglądać tak, że kiedy sprzedający konkurują między sobą – to w obecnych czasach, gdzie handel jest poza granicami, do wyścigu przystępują także platformy marketplace.
Oczywiście skutek tych działań bywa różny, co pokazuje na krajowym podwórku próba wejścia na rynek przez platformy eBay oraz Shopee. Miało być tak pięknie, ale się ostatecznie nie udało, a sprzedawcy w pewnym sensie ponieśli koszty zatrzymania obecnych klientów, a także te związane z czasem poświęconym na nowe integracje.
Kluczowe jest tutaj dobranie oferowanego asortymentu względem platformy i rynku, na którym planujemy prowadzić sprzedaż.

Brak kontroli nad polityką cenową:
Jednym z największych problemów, który dotyka sprzedawców na platformach sprzedażowych, jest niski poziom dochodowości (nie dotyczy to każdego asortymentu, często tego z produktyzacji lub katalogu).
Platformy handlowe mogą narzucać sprzedawcom ograniczenia w zakresie ustalania cen, co ogranicza ich elastyczność i zdolność do dostosowania strategii cenowej do zmieniającego się rynku. Może to prowadzić do spadku marż i ograniczenia zysków dla sprzedawców, co w efekcie ciągłych zmian w zakresie ponoszonych kosztów może docelowo nie być opłacalne.

Warto w takiej sytuacji zastanowić się nad dywersyfikacją kanałów sprzedaży o własne sklepy, gdyż o ich rozwoju możemy decydować sami, chociaż też zależy od dokonanego wyboru platformy, nie jest to też prosta droga i warto uzyskać wsparcie, aby uchronić się przed dokonaniem błędnego wyboru.

Sprzedawco. Nie wiesz jaki sklep internetowy wybrać, nie znasz na wylot rynku e-commerce? Zapraszamy do kontaktu, a chętnie doradzimy właściwe platformy, omówimy lub wykonamy integracje, wskażemy gdzie można zautomatyzować procesy z zastosowaniem AI.

Kwestie związane z nadzorem, bezpieczeństwem danych i własności intelektualnej:

Nadzoru praktycznie nie ma, a podstawowe czynności wykonywane przez sprzedawców w panelach, nie sa wystarczająco dobrze zabezpieczane i raportowane, na skutek czego dochodzi do częstych sporów, gdzie sprzedawcy brakuje dowodów (tę lekcję już odrobiliśmy i wiemy jak temu zaradzić oraz jak się przygotować, aby wygrać spór z marketplace).

Problemem, który wymaga uwagi, jest brak przejrzystości w działaniach platform handlowych. Wiele decyzji dotyczących regulacji rynku podejmowanych jest bez konsultacji ze sprzedawcami, co powoduje, że są jednostronne i ciężko jest im przewidzieć skutki tych decyzji dla ich biznesu.

W przypadku korzystania z platform handlowych, sprzedawcy często muszą udostępniać swoje zdjęcia i informacje na temat produktów. Istnieje ryzyko naruszenia praw autorskich lub nieautoryzowanego wykorzystania własności intelektualnej sprzedawców. Czas reakcji lub brak odpowiedniej ochrony może prowadzić do poważnych konsekwencji dla sprzedawców (w tym aspekcie także mamy już niezbędne doświadczenie i sposoby działania).

Zmienność i arbitralność zasad platform:
Marketplce’y często wprowadzają zmiany w politykach i zasadach platform bez wcześniejszego powiadomienia sprzedawców. Może to prowadzić do niespodziewanych skutków dla sprzedawców, którzy muszą dostosować swoje działania w krótkim czasie lub zaryzykować utratę widoczności i przychodów. 
Wpływ platform handlowych, sposoby ich działania, a także rosnące problemy sprzedawców powodują, że często ten kanał sprzedaży jest nie dla wszystkich. 
Pytanie, na które sobie musimy odpowiedzieć, czy to jest kierunek, na którym im zależy?

Interesuje Cię temat nadchodzących zmian? Jeżeli tak to polecamy lekturę książki: Bezonomika. Jak Amazon zmienia nasze życie i czego uczą się od niego najlepsze firmy na świecie.

Niepochamowany wzrost platform handlowych od chwili pandemii przyniósł wiele korzyści dla konsumentów, jednakże wiąże się to również z rosnącymi problemami dla sprzedawców. Nierównowaga w relacjach handlowych, trudności w równowadze konkurencji, brak kontroli nad polityką cenową, kwestie związane z bezpieczeństwem danych i arbitralność zasad platform stanowią wyzwania dla sprzedawców.

Aby stawić czoła tym problemom, ważne jest, aby promować uczciwość i przejrzystość w relacjach między platformami handlowymi a sprzedawcami. Regulacje rządowe i świadomość konsumentów mogą również odegrać kluczową rolę w kształtowaniu bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego środowiska dla sprzedawców.

Przedsiębiorcy i organizacje handlowe powinny również rozważyć alternatywne strategie, takie jak rozwijanie własnej marki, budowanie lojalności klientów, czy korzystanie z innych kanałów sprzedaży, aby zdywersyfikować swoją działalność i zmniejszyć zależność od jednej platformy.

Niektórzy krytycy porównują sytuację sprzedawców na platformach handlowych do niewolników marketplace’ów. Twierdzą, że sprzedawcy są stale pod presją, ponieważ są zmuszani do spełnienia coraz bardziej wyśrubowanych warunków.

Podobnie jak niewolnicy byli kontrolowani przez swoich właścicieli, sprzedawcy na platformach handlowych są często uzależnieni od zasad i regulacji przez nie narzucanych. Muszą dostosować swoje działania do surowych wymagań platformy, nie mając pełnej swobody w zarządzaniu swoim czasem i procesami biznesowymi oraz często utrudniony kontakt w uzyskaniu wsparcia.

Ważne jest, aby kontynuować dialog i poszukiwać rozwiązań, które uwzględniają interesy zarówno platform handlowych, jak i sprzedawców, aby stworzyć bardziej zrównoważony i sprawiedliwy ekosystem handlowy.

Wszystkim zainteresowanym pomożemy, mając do dyspozycji zaplecze, które śledzi zmiany, ma skuteczne i sprawdzone sposoby działania oraz rozwiązywania problemów, a niekiedy tylko wie do kogo Was skierować.
Jednym zapewnimy przewagi na poszczególnych platformach, a innym dobierzemy alternatywne rozwiązania.

Choć porównanie sprzedawców do niewolników marketplace’ów jest mocne, istnieje rzeczywiste napięcie między kontrolą platform handlowych, a większą autonomią sprzedawców.