• Centrum przetwarzania danych – udostępnianie lokalizacji, sprzętu, mocy obliczeniowych, usług przetwarzania, składowania i zabezpieczania danych lub wykonywanie tych działań z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej Klienta.
  • Zarządzanie sieciami – usługi polegające na zapewnieniu możliwości sprawnego, prawidłowego i bezpiecznego przesyłania danych na odległość. Wlicza się w to tworzenie i bieżące monitorowanie połączeń między geograficznie odległymi końcami, monitorowanie i utrzymanie sprawności infrastruktury w siedzibie Klienta w tym odpowiednie zabezpieczenie terminali, serwerów i innych urządzeń uzyskujących dostęp do sieci.
  • Zarządzanie środowiskiem pracy użytkownika – usługi z zakresu utrzymania sprawności funkcjonowania infrastruktury komputerowej Klienta, w tym instalacje i modernizacje sprzętu, wybór najbardziej optymalnego oprogramowania, jego instalacja i zapewnienie sprawnego działania, proaktywne monitorowanie poszczególnych stanowisk pracy użytkowników i zapobieganie awariom.
  • Zapewnienie ciągłości pracy – usługi mające na celu zabezpieczenie środowiska pracy dla Klienta w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, awarie zasadniczej części systemu uniemożliwiające normalną pracę. Wlicza się w to zapewnienie infrastruktury, lokalizacji, mocy obliczeniowych, procedur i usług przetwarzania danych niezbędnych do wznowienia działalności.
Sharks Trade Sp. z o.o.
Przasnyska 6B (klatka "A", 3 piętro)
01-756 Warszawa

Powrót na górę strony