Outsourcing IT

Outsourcing traktowany jest jako nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na oddaniu innemu przedsiębiorstwu zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, dzięki czemu może ona skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań i w których osiąga przewagę konkurencyjną.

Najważniejsze korzyści ze stosowania outsourcingu:

  • Redukcja i kontrola kosztów operacyjnych
  • Dostęp do najnowocześniejszych technologii
  • Możliwość uzyskania zasobów, którymi
    przedsiębiorstwo nie dysponuje
  • Możliwość zwolnienia własnych zasobów do innych
    celów
  • Możliwość radzenia sobie z zadaniami niemożliwymi do wykonania we własnym zakresie
Sharks Trade Sp. z o.o.
Przasnyska 6B (klatka "A", 3 piętro)
01-756 Warszawa

Powrót na górę strony